Plusboeken

De Plusboekenlijn bestaat uit een serie lees- en werkboeken op AVI M4 t/m E8 (AVI-PLUS).
Daarmee bieden deze boeken een doorlopende pluslijn voor betere lezers in de groepen 3 t/m 8. De Plusboeken sluiten aan bij de nieuwe AVI-niveaus en kunnen naast iedere leesmethode worden ingezet als uitdaging voor de betere lezers.    

Lezen op je eigen AVI-niveau
Een Plusboek lees je op je eigen AVI-niveau. Zo kan een betere lezer in groep 4 bijvoorbeeld met een Plusboek M5 of zelfs E6 aan de slag, afhankelijk van zijn of haar leesniveau.
We raden echter aan niet al te hoog te starten. De teksten zijn pittig en kinderen moeten de teksten volledig begrijpen om de vragen goed te kunnen beantwoorden.

Uitgeverij Delubas